Почетна - Инфо - Регистар - Претрага - Документи - Контакт

Регистар старе и ретке библиотечке грађе од изузетног значаја

 
1979 - 1990 - 2000 - 2010
 
 
 
 
 
 
   1 2 3 4 5   >>
 
1 - Октоих првогласник
1494
СГ-2000-1 - НБС И 1
2 - Служабник
1519
СГ-2000-2 - НБС И 2
3 - Молитвеник (зборник)
1560
СГ-2000-3 - НБС И 3
4 - Октоих петогласник
1537
СГ-2000-4 - НБС И 4
5 - Октоих петогласник
1570
СГ-2000-5 - НБС И 5
6 - Празнични минеј
1538
СГ-2000-6 - НБС И 6
7 - Празнични минеј
1538
СГ-2000-7 - НБС И 7
8 - Празнични минеј
1538
СГ-2000-8 - НБС И 8
9 - Празнични минеј
1538
СГ-2000-9 - НБС И 9
10 - Празнични минеј
1538
СГ-2000-10 - НБС И 10
11 - Празнични минеј
1538
СГ-2000-11 - НБС И 11
12 - Празнични минеј
1538
СГ-2000-12 - НБС И 12
13 - Октоих петогласник
1537
СГ-2000-13 - НБС И 13
14 - Молитвеник (Требник)
1546
СГ-2000-14 - НБС И 14
15 - Псалтир с последовањем
1546
СГ-2000-15 - НБС И 15
16 - Служабник
1554
СГ-2000-16 - НБС И 16
17 - Служабник
1554
СГ-2000-17 - НБС И 17
18 - Служабник
1554
СГ-2000-18 - НБС И 18
19 - Служабник
1570
СГ-2000-19 - НБС И 19
20 - Псалтир с последовањем
1546
СГ-2000-20 - НБС И 20
21 - Молитвеник
1570
СГ-2000-21 - НБС И 21
22 - Четворојеванђеље
1552
СГ-2000-22 - НБС И 22
23 - Четворојеванђеље
1562
СГ-2000-23 - НБС И 23
24 - Триод - цветни
1563
СГ-2000-24 - НБС И 24
25 - Триод - цветни
1563
СГ-2000-25 - НБС И 25
26 - Зборник
1580
СГ-2000-26 - НБС И 26
27 - Зборник
1597
СГ-2000-27 - НБС И 27
28 - Псалтир с последовањем
1696
СГ-2000-28 - НБС И 28
29 - Служабник
1629
СГ-2000-29 - НБС И 29
30 - Tractatus de Turcis
1481
СГ-2000-30 - НБС И 30
31 - Октоих петогласник
1539
СГ-2000-31 - НБС И 31
32 - Служабник
1519
СГ-2000-32 - НБС И 32
33 - Псалтир с последовањем
1569
СГ-2000-33 - НБС И 33
34 - Молитвеник
1540
СГ-2000-34 - НБС И 34
35 - Празнични минеј
1538
СГ-2000-35 - НБС И 35
36 - Служабник
1519
СГ-2000-36 - НБС И 36/1
37 - Служабник
1519
СГ-2000-37 - НБС И 36/2
38 - Буквар
1597
СГ-2000-38 - НБС И 37
39 - Псалтир с последовањем
1544
СГ-2000-39 - НБС И 38
40 - Требник (Молитвеник)
1635
СГ-2000-40 - НБС И 39
41 - Октоих првогласник
1494
СГ-2000-41 - НБС И 40
42 - Псалтир с последовањем
1494
СГ-2000-42 - НБС И 41
43 - Служабник
1554
СГ-2000-43 - НБС И 42
44 - Псалтир
15??
СГ-2000-44 - НБС И 43
45 - Служабник
1570
СГ-2000-45 - НБС И 44
46 - Псалтир с последовањем
1494
СГ-2000-46 - НБС И 45
47 - Триод - цветни
1566
СГ-2000-47 - НБС И 46
48 - Псалтир с последовањем
1569
СГ-2000-48 - НБС И 48
49 - Триод - цветни
1566
СГ-2000-49 - НБС И 49
50 - Беседе Матије Дивковића
1616
СГ-2000-50 - НБС И 50
51 - Псалтир с последовањем
1561
СГ-2000-51 - НБС И 51
52 - Молитвеник
1540
СГ-2000-52 - НБС И 52
53 - Псалтир с последовањем
1544
СГ-2000-53 - НБС И 53
54 - Псалтир с последовањем
1569
СГ-2000-54 - НБС И 54
55 - Псалтир с последовањем
1557
СГ-2000-55 - НБС И 55
56 - Псалтир с последовањем
1544
СГ-2000-56 - НБС И 56
57 - Троид - Цветни
1566
СГ-2000-57 - НБС И 58
58 - Четворојеванђеље
1562
СГ-2000-58 - НБС И 59
59 - Молитвеник
1570
СГ-2000-59 - НБС И 60
60 - Псалтир с последовањем
1569
СГ-2000-60 - НБС И 61
61 - Триод посни
1561
СГ-2000-61 - НБС И 62
62 - Библија
1570
СГ-2000-62 - НБС И 63
63 - Октоих првогласник
1494
СГ-2000-63 - НБС И 64
64 - Молитвеник
1570
СГ-2000-64 - НБС И 65
65 - Служабник
1519
СГ-2000-65 - НБС И 66
66 - Служабник
1554
СГ-2000-66 - НБС И 67
67 - Псалтир с последовањем
1495
СГ-2000-67 - НБС И 68
68 - Октоих петогласник
1570
СГ-2000-68 - НБС И 69
69 - Троид - Цветни
1566
СГ-2000-69 - НБС И 70
70 - Празнични минеј
1536/38
СГ-2000-70 - НБС И 71
71 - Служабник
1554
СГ-2000-71 - НБС И 72
72 - Служабник
1519
СГ-2000-72 - НБС И 73
73 - Псалтир с последовањем
1519
СГ-2000-73 - НБС И 74
74 - Молитвеник - Зборник
1536
СГ-2000-74 - НБС И 75
75 - Псалтир с последовањем
1546
СГ-2000-75 - НБС И 76
76 - Октоих осмогласник. 5-8 гласова
1537
СГ-2000-76 - НБС И 77
77 - Минеј тзв. Празнични минеј
1538
СГ-2000-77 - НБС И 78
78 - Минеј тзв. Празнични минеј
1538
СГ-2000-78 - НБС И 79
79 - Четворојеванђеље
1552
СГ-2000-79 - НБС И 80
80 - Троид - Цветни
1566
СГ-2000-80 - НБС И 81
81 - Молитвеник или Требник
1546
СГ-2000-81 - НБС И 82
82 - Октоих осмогласник. 5-8 гласова
1539
СГ-2000-82 - НБС И 83
83 - Октоих осмогласник. 5-8 гласова
1539
СГ-2000-83 - НБС И 84
84 - Молитвеник
1523
СГ-2000-84 - НБС И 85
85 - Апостол
1577
СГ-2000-85 - НБС И 86
86 - Молитвеник или Требник
1540
СГ-2000-86 - НБС И 88
87 - Служабник
1554
СГ-2000-87 - НБС И 89
88 - Четворојеванђеље
1552
СГ-2000-88 - НБС И 92
89 - Правила светих апостола
1640
СГ-2000-89 - НБС И 93
90 - Песмарица
1742
СГ-2000-90 - НБС Рс 690
91 - Триод посни
13??
СГ-2000-91 - НБС Рс 693
92 - Служабник (одломак)
13??
СГ-2000-92 - НБС Рс 694
93 - Служабник
14??
СГ-2000-93 - НБС Рс 695
94 - Псалтир
14??
СГ-2000-94 - НБС Рс 696
95 - Часослов - одломак
15??
СГ-2000-95 - НБС Рс 698
96 - Suse sina rasmetnoga
Gundulić, Ivan; Venecija; 1703
СГ-2000-96 - НБС С-I 831
97 - Nauk karstianski za narod slovinski
Divković, Matija; Venecija; 1611
СГ-2000-97 - НБС С-I 854
98 - Изображеније оружиј илирических
Жефаровић, Христофор; Беч; после 1741
СГ-2000-98 - НБС С-II 279
99 - Краткоје введеније в историју происхожденија славено-сербскаго народа
Јулинац, Павле; Венеција; 1765
СГ-2000-99 - НБС С-I 193
100 - Кратка азбуквица и Кратак керстјански католичански наук
Канизи, Пјетро; Трнава; 1696
СГ-2000-100 - НБС С-I 1049
 
   1 2 3 4 5   >>
 
Прикажи све
 
 
 
© 2014 - Народна библиотека Србије - Министарство културе Републике Србиjе