Почетна - Инфо - Регистар - Претрага - Документи - Контакт

Регистар старе и ретке библиотечке грађе од изузетног значаја

 
1979 - 1990 - 2000 - 2010
 
 
 
 
 
 
<<    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   >>
 
1601 - Триод - цветни
1566
СГ-2000-47 - НБС И 46
1602 - Псалтир с последовањем
1569
СГ-2000-48 - НБС И 48
1603 - Триод - цветни
1566
СГ-2000-49 - НБС И 49
1604 - Беседе Матије Дивковића
1616
СГ-2000-50 - НБС И 50
1605 - Псалтир с последовањем
1561
СГ-2000-51 - НБС И 51
1606 - Молитвеник
1540
СГ-2000-52 - НБС И 52
1607 - Псалтир с последовањем
1544
СГ-2000-53 - НБС И 53
1608 - Псалтир с последовањем
1569
СГ-2000-54 - НБС И 54
1609 - Псалтир с последовањем
1557
СГ-2000-55 - НБС И 55
1610 - Псалтир с последовањем
1544
СГ-2000-56 - НБС И 56
1611 - Троид - Цветни
1566
СГ-2000-57 - НБС И 58
1612 - Четворојеванђеље
1562
СГ-2000-58 - НБС И 59
1613 - Молитвеник
1570
СГ-2000-59 - НБС И 60
1614 - Псалтир с последовањем
1569
СГ-2000-60 - НБС И 61
1615 - Триод посни
1561
СГ-2000-61 - НБС И 62
1616 - Библија
1570
СГ-2000-62 - НБС И 63
1617 - Октоих првогласник
1494
СГ-2000-63 - НБС И 64
1618 - Молитвеник
1570
СГ-2000-64 - НБС И 65
1619 - Служабник
1519
СГ-2000-65 - НБС И 66
1620 - Служабник
1554
СГ-2000-66 - НБС И 67
1621 - Псалтир с последовањем
1495
СГ-2000-67 - НБС И 68
1622 - Октоих петогласник
1570
СГ-2000-68 - НБС И 69
1623 - Троид - Цветни
1566
СГ-2000-69 - НБС И 70
1624 - Празнични минеј
1536/38
СГ-2000-70 - НБС И 71
1625 - Служабник
1554
СГ-2000-71 - НБС И 72
1626 - Служабник
1519
СГ-2000-72 - НБС И 73
1627 - Псалтир с последовањем
1519
СГ-2000-73 - НБС И 74
1628 - Молитвеник - Зборник
1536
СГ-2000-74 - НБС И 75
1629 - Псалтир с последовањем
1546
СГ-2000-75 - НБС И 76
1630 - Октоих осмогласник. 5-8 гласова
1537
СГ-2000-76 - НБС И 77
1631 - Минеј тзв. Празнични минеј
1538
СГ-2000-77 - НБС И 78
1632 - Минеј тзв. Празнични минеј
1538
СГ-2000-78 - НБС И 79
1633 - Четворојеванђеље
1552
СГ-2000-79 - НБС И 80
1634 - Троид - Цветни
1566
СГ-2000-80 - НБС И 81
1635 - Молитвеник или Требник
1546
СГ-2000-81 - НБС И 82
1636 - Октоих осмогласник. 5-8 гласова
1539
СГ-2000-82 - НБС И 83
1637 - Октоих осмогласник. 5-8 гласова
1539
СГ-2000-83 - НБС И 84
1638 - Молитвеник
1523
СГ-2000-84 - НБС И 85
1639 - Апостол
1577
СГ-2000-85 - НБС И 86
1640 - Молитвеник или Требник
1540
СГ-2000-86 - НБС И 88
1641 - Служабник
1554
СГ-2000-87 - НБС И 89
1642 - Четворојеванђеље
1552
СГ-2000-88 - НБС И 92
1643 - Правила светих апостола
1640
СГ-2000-89 - НБС И 93
1644 - Песмарица
1742
СГ-2000-90 - НБС Рс 690
1645 - Триод посни
13??
СГ-2000-91 - НБС Рс 693
1646 - Служабник (одломак)
13??
СГ-2000-92 - НБС Рс 694
1647 - Служабник
14??
СГ-2000-93 - НБС Рс 695
1648 - Псалтир
14??
СГ-2000-94 - НБС Рс 696
1649 - Часослов - одломак
15??
СГ-2000-95 - НБС Рс 698
1650 - Suse sina rasmetnoga
Gundulić, Ivan; Venecija; 1703
СГ-2000-96 - НБС С-I 831
1651 - Nauk karstianski za narod slovinski
Divković, Matija; Venecija; 1611
СГ-2000-97 - НБС С-I 854
1652 - Изображеније оружиј илирических
Жефаровић, Христофор; Беч; после 1741
СГ-2000-98 - НБС С-II 279
1653 - Краткоје введеније в историју происхожденија славено-сербскаго народа
Јулинац, Павле; Венеција; 1765
СГ-2000-99 - НБС С-I 193
1654 - Кратка азбуквица и Кратак керстјански католичански наук
Канизи, Пјетро; Трнава; 1696
СГ-2000-100 - НБС С-I 1049
1655 - Сума наука христианскога
Канизи, Петар; [Рим; 1583
СГ-2000-101 - НБС С-II 3118
1656 - Сума наука христианскога
Канизи, Петар; Рим; 1583
СГ-2000-102 - НБС С-II 3291
1657 - Perivoj od dievstva
Kašić, Bartolomej; Venecija; 1628
СГ-2000-103 - НБС С I 778
1658 - Ritual rimski
Kašić, Bartolomej; Rim; 1640
СГ-2000-104 - НБС С-II 1139
1659 - Часослов римски
Леваковић, Рафаил; Рим; 1648
СГ-2000-105 - НБС С I 780
1660 - Живот и прикљученија
Обрадовић, Доситеј; Лајпциг; 1783
СГ-2000-107 - НБС С II 832
1661 - Песна о изабављенију Сербије
Обрадовић, Доситеј; Беч; 1789
СГ-2000-108 - НБС С II 836
1662 - Собраније разних нравоучитељних
Обрадовић, Доситеј; Беч; 1793
СГ-2000-109 - НБС С I 1341
1663 - Совјети здраваго разума
Обрадовић, Доситеј; Лајпциг; 1784
СГ-2000-110 - НБС С II 834
1664 - Первоје ученије... буквар
Орфелин, Захарија; Венеција; 1767
СГ-2000-111 - НБС С I 350
1665 - Первије начатки латинскаго јазика
Орфелин, Захарија; Венеција; 1767
СГ-2000-112 - НБС С I 601
1666 - Песн историческаја...
Орфелин, Захарија; Венеција; 1765
СГ-2000-113 - НБС С I 704
1667 - Славенскаја и валахијскаја калиграфјиа
Орфелин, Захарија; Сремски Карловци; 1778
СГ-2000-114 - НБС С II 887
1668 - Cristiade
Palmotić, Džono; Rim; 1670
СГ-2000-115 - НБС С II 913
1669 - Историја о Черној Гори
Петровић, Василије; Санктпетербург; 1754
СГ-2000-116 - НБС С II 1542
1670 - Наслађеније духовно
Посиловић, Павао; Венеција; 1639
СГ-2000-117 - НБС С I 389
1671 - Euridice
Primojević, Paskoje; Venecija; 1617
СГ-2000-118 - НБС С II 3317
1672 - Первоје ученије отроком...
Прокоповић, Теофан; Римник; 1726
СГ-2000-119 - НБС С I 783
1673 - Историја разних славенских народов. 1-4
Рајић, Јован; Беч; 1794-1795
СГ-2000-120 - НБС С II 1101
1674 - Sedam psalama pokornieh kralja Davida
Padova; 1686
СГ-2000-121 - НБС С I 981
1675 - Славено-сербскиј магазин. 1
Венеција; 1768
СГ-2000-122 - НБС С II 886
1676 - Славено-сербскиј месјацослов
Беч; 1792-1793
СГ-2000-123 - НБС С II 1734
1677 - Сербскија новини
Беч; 1791-1792
СГ-2000-124 - НБС С II 3790
1678 - Славено-сербскија вједомости
Беч; 1792-1794
СГ-2000-125 - НБС С II 1804
1679 - Новине сербске из царствујушћега града Вијене
Беч; 1813-1822
СГ-2000-126 - НБС 2587/п
1680 - Даница
Беч, Будим; 1826-1834
СГ-2000-127 - НБС С I 88
1681 - Банатскиј алманах
Будим; 1827-1828
СГ-2000-128 - НБС С I 21
1682 - Забавник Димитријем Давидовичем сочињен
Беч, Београд, Крагујевац; 1815-1821
СГ-2000-129 - НБС С I 127
1683 - Сербске летописи / Летопис Матице српске
Нови Сад; 1824-
СГ-2000-130 - НБС 523/п
1684 - Минеј тзв. Празнични минеј
1538
СГ-2000-131 - АСАНУ 72
1685 - Четворојеванђеље
1552
СГ-2000-132 - АСАНУ 73
1686 - Октоих осмогласник (5-8 глас)
1537
СГ-2000-133 - АСАНУ 74
1687 - Октоих првогласник (1-4 глас)
1494
СГ-2000-134 - АСАНУ 75
1688 - Триод - цветни
1566
СГ-2000-135 - АСАНУ 76
1689 - Минеј тзв. Празнични минеј
1538
СГ-2000-136 - АСАНУ 77
1690 - Апостол
1547
СГ-2000-137 - АСАНУ 78
1691 - Молитвеник или Требник
1540
СГ-2000-138 - АСАНУ 79
1692 - Псалтир с последовањем
1569
СГ-2000-139 - АСАНУ 80
1693 - Молитвеник или Требник
1570
СГ-2000-140 - АСАНУ 81
1694 - Молитвеник или Требник
1540
СГ-2000-141 - АСАНУ 82
1695 - Службеник
1554
СГ-2000-142 - АСАНУ 83
1696 - Молитвеник или Требник
1546
СГ-2000-143 - АСАНУ 87
1697 - Минеј тзв. Празнични минеј
1538
СГ-2000-144 - АСАНУ 89
1698 - Октоих осмогласник (5-8 глас)
1570
СГ-2000-145 - АСАНУ 90
1699 - Зборник
1547
СГ-2000-146 - АСАНУ 96
1700 - Октоих осмогласник (5-8 глас)
1537
СГ-2000-147 - АСАНУ 108
 
<<    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   >>
 
Прикажи све
 
 
 
© 2014 - Народна библиотека Србије - Министарство културе Републике Србиjе