Почетна - Инфо - Регистар - Претрага - Документи - Контакт

Регистар старе и ретке библиотечке грађе од изузетног значаја

 
1979 - 1990 - 2000 - 2010
 
 
 
 
 
 
<<    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   >>
 
1801 - Октоих осмогласник (5-8 глас)
1552
СГ-2000-248 - МСПЦ-ЗРГ 288
1802 - Триод посни
1537
СГ-2000-249 - МСПЦ-ЗРГ 289
1803 - Октоих осмогласник (5-8 глас)
1561
СГ-2000-250 - МСПЦ-ЗРГ 292
1804 - Октоих првогласник (1-4 глас)
1537
СГ-2000-251 - МСПЦ-ЗРГ 293
1805 - Триод - цветни
1494
СГ-2000-252 - МСПЦ-ЗРГ 294
1806 - Триод посни
1566
СГ-2000-253 - МСПЦ-ЗРГ 295
1807 - Псалтир с последовањем и часловцем
1561
СГ-2000-254 - МСПЦ-ЗРГ 296
1808 - Молитвеник или Требник
1638
СГ-2000-255 - МСПЦ-ЗРГ 297
1809 - Молитвеник или Требник
1540
СГ-2000-256 - МСПЦ-ЗРГ 298
1810 - Служабник
1540
СГ-2000-257 - МСПЦ-ЗРГ 299
1811 - Служабник
1570
СГ-2000-258 - МСПЦ-ЗРГ 300
1812 - Служабник
1554
СГ-2000-259 - МСПЦ-ЗРГ 301
1813 - Псалтир с последовањем
1570
СГ-2000-260 - МСПЦ-ЗРГ 302
1814 - Молитвеник
1561
СГ-2000-261 - МСПЦ-ЗРГ 304
1815 - Псалтир с последовањем
1523
СГ-2000-262 - МСПЦ-ЗРГ 305
1816 - Псалтир с последовањем и часловцем
1569
СГ-2000-263 - МСПЦ-ЗРГ 306
1817 - Октоих првогласник (1-4 глас)
1638
СГ-2000-264 - МСПЦ-ЗРГ 307
1818 - Псалтир с последовањем
1494
СГ-2000-265 - МСПЦ-ЗРГ 308
1819 - Псалтир с последовањем и часловцем и неким канонима
1495
СГ-2000-266 - МСПЦ-ЗРГ 309
1820 - Служабник
1557
СГ-2000-267 - МСПЦ-ЗРГ 310
1821 - Псалтир с последовањем и часловцем
1570
СГ-2000-268 - МСПЦ-ЗРГ 311
1822 - Служабник
1638
СГ-2000-269 - МСПЦ-ЗРГ 312
1823 - Молитвеник или Требник
1519
СГ-2000-270 - МСПЦ-ЗРГ 313
1824 - Псалтир с последовањем
1546
СГ-2000-271 - МСПЦ-ЗРГ 314
1825 - Псалтир с последовањем
1544
СГ-2000-272 - МСПЦ-ЗРГ 315
1826 - Псалтир с последовањем
1544
СГ-2000-273 - МСПЦ-ЗРГ 316
1827 - Псалтир с последовањем и часловцем
1544
СГ-2000-274 - МСПЦ-ЗРГ 317
1828 - Служабник
1638
СГ-2000-275 - МСПЦ-ЗРГ 318
1829 - Псалтир с последовањем
1519
СГ-2000-276 - МСПЦ-ЗРГ 319
1830 - Служабник
1546
СГ-2000-277 - МСПЦ-ЗРГ 322
1831 - Служабник
1554
СГ-2000-278 - МСПЦ-ЗРГ 323
1832 - Псалтир с последовањем и часловцем
1519
СГ-2000-279 - МСПЦ-ЗРГ 325
1833 - Служабник
1638
СГ-2000-280 - МСПЦ-ЗРГ 326
1834 - Псалтир с последовањем
1554
СГ-2000-281 - МСПЦ-ЗРГ 327
1835 - Зборник
1521
СГ-2000-282 - МСПЦ-ЗРГ 328
1836 - Служабник
1566
СГ-2000-283 - МСПЦ-ЗРГ 329
1837 - Псалтир с последовањем
1570
СГ-2000-284 - МСПЦ-ЗРГ 330
1838 - Молитвеник (Требник)
1546
СГ-2000-285 - МСПЦ-ЗРГ 332
1839 - Псалтир с последовањем
1570
СГ-2000-286 - МСПЦ-ЗРГ 333
1840 - Служабник
1561
СГ-2000-287 - МСПЦ-ЗРГ 334
1841 - Служабник
1570
СГ-2000-288 - МСПЦ-ЗРГ 335
1842 - Служабник
1554
СГ-2000-289 - МСПЦ-ЗРГ 336
1843 - Служабник
1554
СГ-2000-290 - МСПЦ-ЗРГ 337
1844 - Служабник
1519
СГ-2000-291 - МСПЦ-ЗРГ 338
1845 - Зборник
1554
СГ-2000-292 - МСПЦ-ЗРГ 1451
1846 - Молитвеник или Требник
1536
СГ-2000-293 - МСПЦ-ЗРГ З I-1
1847 - Четворојеванђеље
1540
СГ-2000-294 - МСПЦ-ЗРГ З I-9
1848 - Октоих првогласник (1-4 глас)
1552
СГ-2000-295 - МСПЦ-ЗРГ З I-11
1849 - Четворојеванђеље
1494
СГ-2000-296 - МСПЦ-ЗРГ З I-14
1850 - Триод - цветни
1562
СГ-2000-297 - МСПЦ-ЗРГ З I-16
1851 - Октоих првогласник (1-4 глас)
1563
СГ-2000-298 - МСПЦ-ЗРГ З I-24
1852 - Минеј тзв. Празнични минеј
1494
СГ-2000-299 - МСПЦ-ЗРГ З I-29
1853 - Октоих првогласник (1-4 глас)
1538
СГ-2000-300 - МСПЦ-ЗРГ З I-32
1854 - Октоих петогласник
1494
СГ-2000-301 - МСПЦ-ЗРГ З I-33
1855 - Октоих осмогласник (5-8 глас)
1537
СГ-2000-302 - МСПЦ-ЗРГ З I-35
1856 - Октоих осмогласник (5-8 глас)
1570
СГ-2000-303 - МСПЦ-ЗРГ З I-40
1857 - Молитвеник или Требник
1537
СГ-2000-304 - МСПЦ-ЗРГ З I-44
1858 - Псалтир с последовањем и часловцем и неким канонима
1540
СГ-2000-305 - МСПЦ-ЗРГ З I-45
1859 - Молитвеник (Требник)
1557
СГ-2000-306 - МСПЦ-ЗРГ З I-52
1860 - Минеј тзв. Празнични минеј
1570
СГ-2000-307 - МСПЦ-ЗРГ З I-54
1861 - Молитвеник (Требник)
1538
СГ-2000-308 - МСПЦ-ЗРГ З I-60
1862 - Молитвеник (Требник)
1570
СГ-2000-309 - МСПЦ-ЗРГ З I-76
1863 - Псалтир с последовањем и часловцем
1570
СГ-2000-310 - МСПЦ-ЗРГ З I-78
1864 - Псалтир с последовањем
1638
СГ-2000-311 - МСПЦ-ЗРГ З I-79
1865 - Псалтир с последовањем
1546
СГ-2000-312 - МСПЦ-ЗРГ З I-80
1866 - Псалтир с последовањем
1546
СГ-2000-313 - МСПЦ-ЗРГ З I-85
1867 - Псалтир с последовањем и часловцем
1546
СГ-2000-314 - МСПЦ-ЗРГ З I-91
1868 - Служабник
1638
СГ-2000-315 - МСПЦ-ЗРГ З I-104
1869 - Триод - цветни
1554
СГ-2000-316 - МСПЦ-ЗРГ З I-113
1870 - Псалтир с последовањем
1563
СГ-2000-317 - МСПЦ-ЗРГ З I-117
1871 - Минеј тзв. Празнични минеј
1546
СГ-2000-318 - МСПЦ-ЗРГ З I-120
1872 - Октоих осмогласник (5-8 глас)
1538
СГ-2000-319 - МСПЦ-ЗРГ З I-121
1873 - Минеј тзв. Празнични минеј
1537
СГ-2000-320 - МСПЦ-ЗРГ З I-146
1874 - Четворојеванђеље
1538
СГ-2000-321 - МСПЦ-ЗРГ З II-1
1875 - Служабник
1562
СГ-2000-322 - МСПЦ-ЗРГ З II--7
1876 - Триод цветни
Скадар; 1563
СГ-2000-323 - УБ Р 2
1877 - Триод цветни
1563
СГ-2000-324 - УБ Р 2а
1878 - Триод цветни
1563
СГ-2000-325 - УБ Р 2б
1879 - Триод посни
Венеција; 1561
СГ-2000-326 - УБ Р 3
1880 - Октоих првогласник (1-4 глас)
Цетиње; 1494
СГ-2000-328 - УБ Р 5
1881 - Тетроиевангел'
Мр'кшина црква; 1562
СГ-2000-329 - УБ Р 6
1882 - Октоих осмогласник (5-8 глас)
Грачаница; 1539
СГ-2000-330 - УБ Р 7
1883 - Четворојеванђеље
Трговиште; 1512
СГ-2000-331 - УБ Р 8
1884 - Четворојеванђеље
Београд; 1552
СГ-2000-332 - УБ Р 9
1885 - Триод цветни
Скадар; 1563
СГ-2000-333 - УБ Р 10
1886 - Минеј тзв. Празнични минеј
Венеција; 1538
СГ-2000-334 - УБ Р 11
1887 - Минеј тзв. Празнични минеј
Венеција; 1538
СГ-2000-335 - УБ Р 13
1888 - Минеј тзв. Празнични минеј
Венеција; 1538
СГ-2000-336 - УБ Р 14
1889 - Триод цветни
Мркшина црква; 1566
СГ-2000-337 - УБ Р 15
1890 - Октоих првогласник (1-4 глас)
[Цетиње]; 1494
СГ-2000-338 - УБ Р 16
1891 - Зборник (празнични минеј)
Сас Себеш; 1580
СГ-2000-339 - УБ Р 17
1892 - Триод посни
Венеција; 1561
СГ-2000-340 - УБ Р 18
1893 - Служабник. - 2. изд.
Венеција; 1554
СГ-2000-341 - УБ Р 20
1894 - Служабник
Венеција; 1519 [тј. 1520]
СГ-2000-342 - УБ Р 21
1895 - Служабник. - 2. изд.
Венеција; 1554
СГ-2000-343 - УБ Р 22
1896 - Служабник. - 2. изд.
Венеција; 1554
СГ-2000-344 - УБ Р 23
1897 - Октоих осмогласник
Венеција; 1537
СГ-2000-345 - УБ Р 24
1898 - Служабник
Венеција; 1554
СГ-2000-346 - УБ Р 29
1899 - Молитвеник или Требник
Венеција; око 1540
СГ-2000-347 - УБ Р 30
1900 - Псалтир с последовањем
Венеција; 1546
СГ-2000-348 - УБ Р 32
 
<<    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   >>
 
Прикажи све
 
 
 
© 2014 - Народна библиотека Србије - Министарство културе Републике Србиjе