Почетна - Инфо - Регистар - Претрага - Документи - Контакт

Регистар старе и ретке библиотечке грађе од изузетног значаја

 
1979 - 1990 - 2000 - 2010
 
 
 
 
 
 
<<    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   >>
 
1901 - Служабник
Венеција; 1570
СГ-2000-349 - УБ Р 34
1902 - Псалтир с последовањем
Венеција; 1561
СГ-2000-350 - УБ Р 36
1903 - Псалтир с последовањем и часловцем
Венеција; 1638
СГ-2000-351 - УБ Р 37
1904 - Псалтир с последовањем и часловцем
Венеција; 1638
СГ-2000-352 - УБ Р 37а
1905 - Псалтир с последовањем. Први део: Псалтир. Други део: Последовање
Венеција; 1519-1520
СГ-2000-353 - УБ Р 42
1906 - Служабник
Венеција; 1554
СГ-2000-354 - УБ Р 43
1907 - Зборник
Венеција; 1547
СГ-2000-355 - УБ Р 161
1908 - Псалтир с последовањем и часловцем и неким канонима
Манастир Милешева; 1557
СГ-2000-356 - УБ Р 191
1909 - Троид цветни
Скадар; 1563
СГ-2000-357 - УБ Р 232
1910 - Триод цветни
Скадар; 1563
СГ-2000-358 - УБ Р 232а
1911 - Октоих првогласник (1-4 глас)
Цетиње; 1494
СГ-2000-359 - УБ Р 490
1912 - Псалтир с последовањем
Цетиње; 1494
СГ-2000-360 - УБ Р 3000
1913 - Зборник
Венеција; 1520
СГ-2000-361 - УБ Р 3006
1914 - Октоих првогласник (1-4 глас)
Цетиње; 1494
СГ-2000-362 - УБ Р 3095
1915 - Четворојеванђеље
1494
СГ-2000-363 - НМБ 3085 (3615)
1916 - Минеј тзв. Празнични минеј
15??
СГ-2000-364 - НМБ 3461
1917 - Четворојеванђеље
1538
СГ-2000-365 - МБГ I 1-1196
1918 - Псалтир с последовањем
1552
СГ-2000-366 - МПУ 607
1919 - Четворојеванђеље
1546
СГ-2000-367 - МПУ 1107
1920 - Служабник
1537
СГ-2000-368 - МПУ 1840
1921 - Октоих осмогласник (5-8 глас)
1554
СГ-2000-369 - МПУ 1843
1922 - Минеј тзв. Празнични минеј
1537
СГ-2000-370 - МПУ 4817
1923 - Триод - цветни
1538
СГ-2000-371 - МПУ 9887
1924 - Стематографија или Изображеније оружиј илирических
1563
СГ-2000-372 - МПУ 16198
1925 - Празнични минеј
1741
СГ-2000-373 - ЦОП без сигле
1926 - Минеј за октобар
1538
СГ-2000-374 - ЦОП без сигле
1927 - Јеванђелистар
1533
СГ-2000-375 - ЦОП 1343
1928 - Јован Златоуст: Беседе
1565
СГ-2000-376 - ЦОП 1330
1929 - Правила молебнаја - Србљак
17??
СГ-2000-377 - ЦОП без сигле
1930 - Правила молебнаја - Србљак
1761
СГ-2000-378 - ЦОП без сигле
1931 - Минеј за септембар
1765
СГ-2000-379 - ЦОП без сигле
1932 - Чин освјашченија храма от Архијереја Творимаго
1718
СГ-2000-380 - ЦОП без сигле
1933 - Вјечниј календар
1770
СГ-2000-381 - ЦОП 691
1934 - Географски атлас
1789
СГ-2000-382 - ЦОП 568
1935 - Архијерејски чиновник
1740
СГ-2000-383 - ЦОП без сигле
1936 - Собраније разних недјелних и праздничних нравоучителних поучениј
1677
СГ-2000-384 - ЦОП без сигле
1937 - Октоих првогласник (1-4 глас)
1794
СГ-2000-385 - ЦОП без сигле
1938 - Октоих петогласник (5-8 глас)
1746
СГ-2000-386 - ЦОП без сигле
1939 - Минеји јануар-децембар (12 томова)
1746
СГ-2000-387 - ЦОП без сигле
1940 - Јован Златоуст: Беседе
1746
СГ-2000-388 - ЦОП 3990
1941 - Катихизис
1774
СГ-2000-389 - ЦОП 1477
1942 - Прибавленије содержашчеје важнаја доказателства...
1751
СГ-2000-390 - ЦОП 6028
1943 - Руководство с славенстјеј граматицје
1785
СГ-2000-391 - ЦОП 220
1944 - Краткое написаније о спокојној жизни
1800
СГ-2000-392 - ЦОП 438
1945 - Историја разних славенских народов...
1788
СГ-2000-393 - ЦОП 1349
1946 - Краткаја свјашченаја историја
1795
СГ-2000-394 - ЦОП 1513
1947 - Краткое сочињеније о спокојној жизни
1893
СГ-2000-395 - ЦОП без сигле
1948 - Кесара Јосифа молитвена књига
1788
СГ-2000-396 - ЦОП 1726
1949 - Собраније разних наравоучителних вешчеј
1794
СГ-2000-397 - ЦОП 1610
1950 - Житије Симеона и Сави списаноје Доментијаном
1793
СГ-2000-398 - ЦОП без сигле
1951 - Трагедија сиреч печалнаја повјест о смерти... Уроша Пјатаго
1794
СГ-2000-399 - ЦОП 1681
1952 - Живот и чрезвичајна прикљученија Робинзона Крусе
1798
СГ-2000-400 - ЦОП 2926
1953 - Икона - Епиктет: Ручница
1799
СГ-2000-401 - ЦОП 3288
1954 - Историческое размотреније вопроса...
1799
СГ-2000-402 - ЦОП 4373
1955 - Требник
1796
СГ-2000-403 - ЦОП 4527
1956 - Сатире о Славонији
1720
СГ-2000-404 - ЦОП 4526
1957 - Триод цветни
1793
СГ-2010-1 - НБС Рс 28a
1958 - Христијанин православни Теофана Прокоповића и др.
прва четврт. XVI в; л. 127
СГ-2010-2 - НБС Рс 62
1959 - Безпристрастнаја историческаја повест о разделенији восточнија и запад...
средина XVIII в; л. IV+251+3
СГ-2010-3 - НБС Рс 63
1960 - Тефтер
друга половина XVIII в; л. I+102 1766
СГ-2010-4 - НБС Рс 85
1961 - Епистолија од Лазара Јовановића
1849. год; л. II+50
СГ-2010-5 - НБС Рс 97
1962 - Осмогласник недељни
1842. год; л. 30
СГ-2010-6 - НБС Рс 99
1963 - Поменик братства поп–Анђеловића у Прилепу
1841. год; л. I+56
СГ-2010-7 - НБС Рс 108
1964 - Требник
1856–1857. год; л. I+5
СГ-2010-8 - НБС Рс 109
1965 - Поменик (Парусија)
1846. год; л. I+56 1 л.
СГ-2010-9 - НБС Рс 110
1966 - Тефтер манастира Папраће
18??
СГ-2010-10 - НБС Рс 111
1967 - Бележница попа Ђорђија
1859–1870. год; л. 55
СГ-2010-11 - НБС Рс 117
1968 - Живот и страдања великомученика Евстатија Плакиде
1830. год; л. II+116
СГ-2010-12 - НБС Рс 119
1969 - Требник
1908/1909. год; л. 53+8
СГ-2010-13 - НБС Рс 264
1970 - Сведочанство о произвођењу у виши свештенички чин
око 1820. год; л. II+72+1 +70 л.
СГ-2010-14 - НБС Рс 264а
1971 - Поменик (Парусија)
1881. год; л. 1
СГ-2010-15 - НБС Рс 300
1972 - Поменик (Парусија)
1841–1857. год; л. III+147
СГ-2010-16 - НБС Рс 339
1973 - Молитве разне
прва четврт. XIX в; л. 63
СГ-2010-17 - НБС Рс 388
1974 - Сказанија са календаром
18??
СГ-2010-18 - НБС Рс 409
1975 - Архијерејски чиновник
18??
СГ-2010-19 - НБС Рс 466
1976 - Летопис попа Дукљанина
1821. год; л. IV+19+6
СГ-2010-20 - НБС Рс 570
1977 - Библија
16??
СГ-2010-21 - НБС Рс 677
1978 - Молабник
око 1770. год; л. 2
СГ-2010-22 - НБС Рс 689
1979 - Беседа
1850. год; л. I+85+1
СГ-2010-23 - НБС Рс 691
1980 - Песмарица
око 1785. год; л. 2
СГ-2010-24 - НБС Рс 692
1981 - Зборник различитих састава
последња дец. XVIII в; л. 31
СГ-2010-25 - НБС Рс 697
1982 - Четворојеванђеље
крај XVIII в; л. 95
СГ-2010-26 - НБС Рс 700
1983 - Октоих
друга четврт. XIII в; л. 2
СГ-2010-27 - НБС Рс 701
1984 - Служба
крај XIII в; л. 2
СГ-2010-28 - НБС Рс 702
1985 - Октоих
крај XIII – почетак XIV в; л. 2
СГ-2010-29 - НБС Рс 703
1986 - Четворојеванђеље
почетак XIV в.; л. 2
СГ-2010-30 - НБС Рс 704
1987 - Стиховни пролог за целу годину
почетак XIV в.; л. 1
СГ-2010-31 - НБС Рс 705
1988 - Служба
друга четврт. XIV в; л. 221
СГ-2010-32 - НБС Рс 706
1989 - Псалтир
средина XIV в; л. 2
СГ-2010-33 - НБС Рс 707
1990 - Сказаније о дванаест петака
средина XIV в; л. 15
СГ-2010-34 - НБС Рс 708
1991 - Апостол
шездесете год. XIV в; л. 1
СГ-2010-35 - НБС Рс 709
1992 - Библијске песме
шездесете год. XIV в; л. 1
СГ-2010-36 - НБС Рс 710
1993 - Апокрифни зборник
шездесете год. XIV в; л. 4
СГ-2010-37 - НБС Рс 711
1994 - Октоих
трећа четврт. XIV в; л. 8
СГ-2010-38 - НБС Рс 712
1995 - Четворојеванђеље
шездесете–седамдесете год. XIV в; један и по л.
СГ-2010-39 - НБС Рс 713
1996 - Октоих
трећа четврт. XIV в; л. 2
СГ-2010-40 - НБС Рс 714
1997 - Служба
трећа четврт. XIV в; л. 1
СГ-2010-41 - НБС Рс 715
1998 - Јерусалимски типик
седамдесете год. XIV в; л. 1
СГ-2010-42 - НБС Рс 716
1999 - Требник
последња четврт. XIV в; л. 27
СГ-2010-43 - НБС Рс 717
2000 - Октоих
седамдесете–осамдесете год. XIV в; л. 1
СГ-2010-44 - НБС Рс 718
 
<<    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   >>
 
Прикажи све
 
 
 
© 2014 - Народна библиотека Србије - Министарство културе Републике Србиjе