Почетна - Инфо - Регистар - Претрага - Документи - Контакт

Регистар старе и ретке библиотечке грађе од изузетног значаја

 
1979 - 1990 - 2000 - 2010
 
 
 
 
 
 
<<    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   >>
 
2101 - Минеј празнични. – Венеција
1569. год; л. IV+209+4
СГ-2010-145 - Пећ. шт. 20
2102 - Псалтир с последовањем. – Горажде
1538. год; л. 430
СГ-2010-146 - Пећ. шт. 22
2103 - Триод посни. – Венеција
1521. год; л. 92
СГ-2010-147 - Пећ. шт. 24
2104 - Немецкиј и сербскиј словар. 1-2.
Аврамовић. Теодор; Беч; 1790
СГ-2010-148 - НБС С II 5
2105 - Немецкиј и сербскиј словар. 1-2. - 2. изд.. 1. вар.
Аврамовић. Теодор; Беч; 1791
СГ-2010-149 - НБС С II 552
2106 - Немецкиј и сербскиј словар. 1-2. - 2. изд... 2. вар.
Аврамовић. Теодор; Беч; 1791
СГ-2010-150 - НБС С II 1677
2107 - Что јест папа
Ајбел. Јозеф Валентин; Беч; 1784
СГ-2010-151 - НБС С I 633
2108 - Акатист пречистому и животворјашчему гробу господњу и воскресенију Хри...
Будим; 1798
СГ-2010-152 - НБС С I 1194
2109 - О должностјах
Амвросије Милански. свети; Москва; 1776
СГ-2010-153 - НБС С III 139
2110 - О покајању
Амвросије Милански. свети; Санктпетербург; 1778
СГ-2010-154 - НБС С III 140
2111 - Благонравие или книжица ко украшенију нравов јуношеских зело полезнаја
Антоније Византијски; Беч; 1786
СГ-2010-155 - НБС С II 55
2112 - Апофтегмата
Венеција; 1765
СГ-2010-156 - НБС С I 802
2113 - Благопотребнија јектениј. - 1. вар.
Венеција; 1764
СГ-2010-157 - НБС С II 704
2114 - Благопотребнија јектениј. - 2 вар.
Венеција; 1764
СГ-2010-158 - НБС С II 56
2115 - Боли или Дипломи блаженејших пап
Венеција; 1762
СГ-2010-159 - НБС С II 1849
2116 - Брачноје узаконеније
Беч; 1786
СГ-2010-160 - НБС С III 15
2117 - Буквар ради сербскаго јуношества в хунгарском кралевстве и присовокупл...
Беч; 1788
СГ-2010-161 - НБС С I 35
2118 - Буквар славенскиј
Рим; 1753
СГ-2010-162 - НБС С II 2191
2119 - Краткоје написаније о спокојној жизни
Везилић. Алексије; Беч; 1788
СГ-2010-163 - НБС С I 47
2120 - Краткоје сочиненије о приватних и публичних делах
Везилић. Алексије; Беч; 1785
СГ-2010-164 - НБС С I 48
2121 - Краткоје сочиненије о приватних и публичних делах. - 2. изд.
Везилић. Алексије; Беч; 1785
СГ-2010-165 - НБС С I 49
2122 - Слово надгробноје при погребенији их ексцеленцији господина господина ...
Витковић. Петар; Будим; 1798
СГ-2010-166 - НБС С II 131
2123 - Стихи сочинени на похвалу јего величеству государју Леополду Второму
Владисављевић. Михаило; Беч; 1798
СГ-2010-167 - НБС С I 683
2124 - Немецкаја граматика. - 1. вар.
Вујановски. Стефан; Беч; 1772
СГ-2010-168 - НБС С II 148
2125 - Немецкаја граматика. - 2. вар.
Вујановски. Стефан; Беч; 1772
СГ-2010-169 - НБС С II 3171
2126 - Руководство ко правоглаголанију и правописанију
Вујановски. Стефан; Беч; 1793
СГ-2010-170 - НБС С I 591
2127 - Слово о грешном человеку
Гедеон; Карловац; 1764
СГ-2010-171 - НБС С II 207
2128 - Собраније избраних молитв.
Георгијевић. Јован; Беч; 1771
СГ-2010-172 - НБС С IV 144
2129 - Краткаја Серблији. Расии. Босни и Рами Кралевства историја
Гепхарди. Л. А.; Беч; 1793
СГ-2010-173 - НБС С II 1100
2130 - Забавленије јединаго летнаго утра
Геснер. Саломон; Беч; 1793
СГ-2010-174 - НБС С I 534
2131 - Терговци
Голдони. Карло; Лајпциг; 1787
СГ-2010-175 - НБС С I 79
2132 - Путешествије по свјатим местам
Барски Василије Григорович ; Санктпетербург; 1778
СГ-2010-176 - НБС С III 157
2133 - Живот и чрезвичајна прикљученија славнаго Англеза Робинзона Крусе от Ј...
Дефо. Данијел; Будим; 1799
СГ-2010-177 - НБС С I 100
2134 - Жертва Аврамова и собесједованије грешника с Богоматерју. - 1. изд.
Будим; 1799
СГ-2010-178 - НБС С I 698
2135 - Жертва Аврамова и собесједованије грешника с Богоматерју. - 2. изд.
Будим; 1799
СГ-2010-179 - НБС С I 1193
2136 - Изображеније оружиј илирических. - 2. ред.
Жефаровић. Христофор; Беч; 1741
СГ-2010-180 - НБС С II 280
2137 - Описаније свјатаго Божија града Јерусалима
Жефаровић. Христофор; Беч; 1748
СГ-2010-181 - НБС С II 878
2138 - Описаније свјатаго Божија града Јерусалима
Жефаровић, Христофор; Беч; 1781
СГ-2010-182 - НБС С II 879
2139 - Зборник … молениј
Беч; 1770
СГ-2010-183 - НБС С I 872
2140 - Зборник … молениј
Беч; 1781
СГ-2010-184 - НБС С I 761
2141 - Зборник … молениј
Венеција; 1792
СГ-2010-185 - НБС С I 218
2142 - Зборник … молениј
Будим; 1799
СГ-2010-186 - НБС С I 900
2143 - Зборник … молениј. - 2. изд.
Будим; 1799
СГ-2010-187 - НБС С I 131
2144 - Начертаније славено-сербских учебних предметов
Зосимовић. Григорије; Беч; 1794
СГ-2010-188 - НБС С II 3114
2145 - Ирмологија
Беч; 1780
СГ-2010-189 - НБС С II 394
2146 - Ирмологија
Беч; 1791
СГ-2010-190 - НБС С II 395
2147 - Истинаја о бозје радост в воспоминанији благодејанији Божијих к роду ч...
Венеција; 1764
СГ-2010-191 - НБС С I 686
2148 - Историја библическа
Беч; 1792
СГ-2010-192 - НБС С I 165
2149 - Итика јерополитика
Беч; 1774
СГ-2010-193 - НБС С I 170
2150 - Јаже от … Јосифа II у … Вјене … неунитим Греком … ко … богослуженију ...
Beč; 1783
СГ-2010-194 - НБС С II 1490
2151 - Јевангелија ….
Венеција; 1764
СГ-2010-195 - НБС С I 111
2152 - Јевангелија ….
Беч; 1791
СГ-2010-196 - НБС С I 112
2153 - Назначеније учебних предметов
Јосић. Козма; Беч; 1794
СГ-2010-197 - НБС С II 3113
2154 - Торжествениј испит четиредесјат и пјат учеников
Јосић. Козма; Беч; 1793
СГ-2010-198 - НБС С II 3112
2155 - Јосиф Вториј. император римскиј
Беч; 1773
СГ-2010-199 - НБС С III 17
2156 - Краткоје веденије в историју происхожденија славено-сербскаго народа
Јулинац. Павле; Венеција; 1765
СГ-2010-200 - НБС С I 918
2157 - Изложеније средствах за умалити нездравија оних бивалишћах која потопу...
Каде де Во. Антоан; Беч; 1786
СГ-2010-201 - НБС С II 1274
2158 - Икона
Кевит Тивејски; Будим; 1799
СГ-2010-202 - НБС С I 628
2159 - Кесара Јосифа моливтвена књига
Беч; 1794
СГ-2010-203 - НБС С I 216
2160 - Разсужденије о постах восточнија церкве
Клајн. Самуел; Беч; 1794
СГ-2010-204 - НБС С I 315
2161 - Книги которије напечатани и по приложенују цену продајутсја в типограф...
Венеција; 1772-1774
СГ-2010-205 - НБС С II 503
2162 - Книга дјејаниј свјатих апостол
Беч; 1795
СГ-2010-206 - НБС С IV 101
2163 - Краткаја наука протопрезвитером о их должностех
Беч; 1787
СГ-2010-207 - НБС С II 531
2164 - Краткаја свјашченаја историја церкве Ветхаго и Новаго завјета
Беч; 1793
СГ-2010-208 - НБС С II 525
2165 - Краткоје наставленије духовним отцем
Беч; 1787
СГ-2010-209 - НБС С II 1986
2166 - Краткоје руководство к физике
Еберт, Јохан Јакоб; Санктпетербург; 1787
СГ-2010-210 - НБС С II 3507
2167 - Краткоје толкованије законаго десјатословија, молитви Господњи - симво...
Венеција; 1759
СГ-2010-211 - НБС С I 245
2168 - Начертаније славено-сербских учебних предметов...
Крестић. Јован; Беч; 1794
СГ-2010-212 - НБС С II 3116
2169 - Проповед
Криновски. Гедеон; Венеција; 1764
СГ-2010-213 - НБС С II 179
2170 - Начало ученија хотјашћим учитисја книга писмени немецкими
Лазаревић. Сава; Беч; 1774
СГ-2010-214 - НБС С I 260
2171 - Православноје ученије
Левшин. Платон; Москва; 1768
СГ-2010-215 - НБС С II 3559
2172 - Православноје ученије
Левшин. Платон; Беч; 1784
СГ-2010-216 - НБС С II 961
2173 - Православноје ученије
Левшин. Платон; Кијев; 1791
СГ-2010-217 - НБС С II 3508
2174 - Граматика италианскаја
Љуштина. Вићентије; Беч; 1794
СГ-2010-218 - НБС С II 578
2175 - Краткаја повест о обшћежителном монастиру Златици....
Љуштина. Вићентије; Будим; 1798
СГ-2010-219 - НБС С I 701
2176 - Краткаја повест о обшћежителном монастиру Месиче
Љуштина. Вићентије; Будим; 1798
СГ-2010-220 - НБС С II 1496
2177 - Малиј буквар за велику децу
Максимовић. Михаило; Беч; 1792
СГ-2010-221 - НБС С I 277
2178 - Велизариј
Мармонтел. Жан Франсоа; Беч; 1776
СГ-2010-222 - НБС С I 215
2179 - Велизариј
Мармонтел. Жан Франсоа; Беч; 1777
СГ-2010-223 - НБС С I 282
2180 - Месјацослов
Беч; 1792
СГ-2010-224 - НБС С II 696
2181 - Слово
Михаиловић. Јован; Беч; 1793
СГ-2010-225 - НБС С II 3115
2182 - Православноје исповеданије вери
Могила. Петар; Венеција; 1763
СГ-2010-226 - НБС С II 1032
2183 - Молитвослов
Венеција; 1597
СГ-2010-227 - НБС С I 1350
2184 - Руководство к славенскому правочтенију и правописанију
Мразовић. Аврам; Беч; 1792
СГ-2010-228 - НБС С II 3589
2185 - Руководство к славенстеј граматице
Мразовић. Аврам; Беч; 1794
СГ-2010-229 - НБС С II 729
2186 - Краткоје размишленије о праздници
Мушкатировић. Јован; Беч; 1786
СГ-2010-230 - НБС С I 749
2187 - Причте
Мушкатировић. Јован; Беч; 1787
СГ-2010-231 - НБС С I 889
2188 - Началноје ученије человеком
Москва; 1769
СГ-2010-232 - НБС С I 1354
2189 - Идеа
Николај. Лудвиг Хајнрих; Беч; 1793
СГ-2010-233 - НБС С II 1271
2190 - Позиваније на полгодниј и јавниј испит
Николајевић. Михаило; Беч; 1794
СГ-2010-234 - НБС С II 3111
2191 - Епитом
Новаковић. Дионисије; Венеција; 1767
СГ-2010-235 - НБС С I 861
2192 - Историја храбрих славенских народов...
Новаковић. Стефан; Беч; 1793
СГ-2010-236 - НБС С I 726
2193 - О должностјах пресвитеров приходских
Москва; 1783
СГ-2010-237 - НБС С II 3429
2194 - Езопове и прочих разних баснотворцев
Обрадовић. Доситеј; Лајпциг; 1788
СГ-2010-238 - НБС С II 835
2195 - Општи закон на преступленија и њихова наказанија
Беч; 1788
СГ-2010-239 - НБС С II 857
2196 - Ортодоксос омологија
Венеција; 1763
СГ-2010-240 - НБС С I 328
2197 - Вечниј то јест от начала до конца мира трајушчиј календар
Орфелин, Захарија; Беч; 1783
СГ-2010-241 - НБС С II 889
2198 - Вечниј то јест от начала до конца мира трајушћиј календар
Орфелин. Захарија; Беч; 1789
СГ-2010-242 - НБС С II 890
2199 - Житије и славнија дела государја императора Петра Великаго
Орфелин. Захарија; Венеција; 1772
СГ-2010-243 - НБС С II 888
2200 - Житије и славнија дела государја императора Петра Великаго. - 2. вар.
Орфелин. Захарија; Венеција; 1772
СГ-2010-244 - НБС С II 843
 
<<    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   >>
 
Прикажи све
 
 
 
© 2014 - Народна библиотека Србије - Министарство културе Републике Србиjе