Почетна - Инфо - Регистар - Претрага - Документи - Контакт

Регистар старе и ретке библиотечке грађе од изузетног значаја

 
1979 - 1990 - 2000 - 2010
 
 
 
 
 
 
   1 2 3 4   >>
 
1 - Триод цветни
1793
СГ-2010-1 - НБС Рс 28a
2 - Христијанин православни Теофана Прокоповића и др.
прва четврт. XVI в; л. 127
СГ-2010-2 - НБС Рс 62
3 - Безпристрастнаја историческаја повест о разделенији восточнија и запад...
средина XVIII в; л. IV+251+3
СГ-2010-3 - НБС Рс 63
4 - Тефтер
друга половина XVIII в; л. I+102 1766
СГ-2010-4 - НБС Рс 85
5 - Епистолија од Лазара Јовановића
1849. год; л. II+50
СГ-2010-5 - НБС Рс 97
6 - Осмогласник недељни
1842. год; л. 30
СГ-2010-6 - НБС Рс 99
7 - Поменик братства поп–Анђеловића у Прилепу
1841. год; л. I+56
СГ-2010-7 - НБС Рс 108
8 - Требник
1856–1857. год; л. I+5
СГ-2010-8 - НБС Рс 109
9 - Поменик (Парусија)
1846. год; л. I+56 1 л.
СГ-2010-9 - НБС Рс 110
10 - Тефтер манастира Папраће
18??
СГ-2010-10 - НБС Рс 111
11 - Бележница попа Ђорђија
1859–1870. год; л. 55
СГ-2010-11 - НБС Рс 117
12 - Живот и страдања великомученика Евстатија Плакиде
1830. год; л. II+116
СГ-2010-12 - НБС Рс 119
13 - Требник
1908/1909. год; л. 53+8
СГ-2010-13 - НБС Рс 264
14 - Сведочанство о произвођењу у виши свештенички чин
око 1820. год; л. II+72+1 +70 л.
СГ-2010-14 - НБС Рс 264а
15 - Поменик (Парусија)
1881. год; л. 1
СГ-2010-15 - НБС Рс 300
16 - Поменик (Парусија)
1841–1857. год; л. III+147
СГ-2010-16 - НБС Рс 339
17 - Молитве разне
прва четврт. XIX в; л. 63
СГ-2010-17 - НБС Рс 388
18 - Сказанија са календаром
18??
СГ-2010-18 - НБС Рс 409
19 - Архијерејски чиновник
18??
СГ-2010-19 - НБС Рс 466
20 - Летопис попа Дукљанина
1821. год; л. IV+19+6
СГ-2010-20 - НБС Рс 570
21 - Библија
16??
СГ-2010-21 - НБС Рс 677
22 - Молабник
око 1770. год; л. 2
СГ-2010-22 - НБС Рс 689
23 - Беседа
1850. год; л. I+85+1
СГ-2010-23 - НБС Рс 691
24 - Песмарица
око 1785. год; л. 2
СГ-2010-24 - НБС Рс 692
25 - Зборник различитих састава
последња дец. XVIII в; л. 31
СГ-2010-25 - НБС Рс 697
26 - Четворојеванђеље
крај XVIII в; л. 95
СГ-2010-26 - НБС Рс 700
27 - Октоих
друга четврт. XIII в; л. 2
СГ-2010-27 - НБС Рс 701
28 - Служба
крај XIII в; л. 2
СГ-2010-28 - НБС Рс 702
29 - Октоих
крај XIII – почетак XIV в; л. 2
СГ-2010-29 - НБС Рс 703
30 - Четворојеванђеље
почетак XIV в.; л. 2
СГ-2010-30 - НБС Рс 704
31 - Стиховни пролог за целу годину
почетак XIV в.; л. 1
СГ-2010-31 - НБС Рс 705
32 - Служба
друга четврт. XIV в; л. 221
СГ-2010-32 - НБС Рс 706
33 - Псалтир
средина XIV в; л. 2
СГ-2010-33 - НБС Рс 707
34 - Сказаније о дванаест петака
средина XIV в; л. 15
СГ-2010-34 - НБС Рс 708
35 - Апостол
шездесете год. XIV в; л. 1
СГ-2010-35 - НБС Рс 709
36 - Библијске песме
шездесете год. XIV в; л. 1
СГ-2010-36 - НБС Рс 710
37 - Апокрифни зборник
шездесете год. XIV в; л. 4
СГ-2010-37 - НБС Рс 711
38 - Октоих
трећа четврт. XIV в; л. 8
СГ-2010-38 - НБС Рс 712
39 - Четворојеванђеље
шездесете–седамдесете год. XIV в; један и по л.
СГ-2010-39 - НБС Рс 713
40 - Октоих
трећа четврт. XIV в; л. 2
СГ-2010-40 - НБС Рс 714
41 - Служба
трећа четврт. XIV в; л. 1
СГ-2010-41 - НБС Рс 715
42 - Јерусалимски типик
седамдесете год. XIV в; л. 1
СГ-2010-42 - НБС Рс 716
43 - Требник
последња четврт. XIV в; л. 27
СГ-2010-43 - НБС Рс 717
44 - Октоих
седамдесете–осамдесете год. XIV в; л. 1
СГ-2010-44 - НБС Рс 718
45 - Октоих
седамдесете–осамдесете год. XIV в; л. 9
СГ-2010-45 - НБС Рс 719
46 - Четворојеванђеље
осамдесете год. XIV в; л. 1
СГ-2010-46 - НБС Рс 720
47 - Триод
осамдесете–деведесeте год. XIV в; л. 2
СГ-2010-47 - НБС Рс 721
48 - Синтагма Матије Властара
осамдесете год. XIV в; л. 1
СГ-2010-48 - НБС Рс 722
49 - Записи
око 1390. год; л. 9
СГ-2010-49 - НБС Рс 723
50 - Литургијска упутства
1375/85. год; л. 1
СГ-2010-50 - НБС Рс 724
51 - Зборник слова и поука
крај XIV в; л. 1
СГ-2010-51 - НБС Рс 725
52 - Минеј са пролошким житијима
1425/35. год; л. 42
СГ-2010-52 - НБС Рс 726
53 - Теодосијева Служба Св. Симеону и Св. Сави
средина XV в; л. 3
СГ-2010-53 - НБС Рс 727
54 - Даровница(?)
1495/1505. год; л. 2
СГ-2010-54 - НБС Рс 728
55 - Четворојеванђеље
14??
СГ-2010-55 - НБС Рс 729
56 - Четворојеванђеље
око 1520. год; л. 7
СГ-2010-56 - НБС Рс 730
57 - Синтагма Матије Властара
средина XVI в.; л. 2
СГ-2010-57 - НБС Рс 731
58 - Похвала. пролошко житије и Служба Св. Стефану Дечанском
1520/25. год; л. 18
СГ-2010-58 - НБС Рс 732
59 - Зборник житија. слова и повести
1570/80. год; л. 2
СГ-2010-59 - НБС Рс 733
60 - Четворојеванђеље
1550/60. год; л. 206
СГ-2010-60 - НБС Рс 734
61 - Октоих
1550/60. год; л. 188
СГ-2010-61 - НБС Рс 735
62 - Служба са акатистом Св. Стефану Дечанском
1565/75. год; л. 85
СГ-2010-62 - НБС Рс 736
63 - Октоих
1573. год; л. 30+2
СГ-2010-63 - НБС Рс 737
64 - Требник
крај XVI – почетак XVII в; л. 1
СГ-2010-64 - НБС Рс 738
65 - Сказаније о четири велика мора и повест о Троји
1640/50. год; л. 2
СГ-2010-65 - НБС Рс 739
66 - Литургијски зборник
средина XVII в; л. 1
СГ-2010-66 - НБС Рс 740
67 - Требник
1570/80. год; л. 8
СГ-2010-67 - НБС Рс 741
68 - Иницијали
1640/50. год; л. 8
СГ-2010-68 - НБС Рс 742
69 - Октоих
16??
СГ-2010-69 - НБС Рс 743
70 - О сујеверју и закону
1510/15. год; л. 1
СГ-2010-70 - НБС Рс 744
71 - Псалтир с последовањем
1790/1800. год; л. I+19+1
СГ-2010-71 - НБС Рс 745
72 - Неумски зборник
1635/45. год; л. 42
СГ-2010-72 - НБС Рс 746
73 - Триод посни
18??
СГ-2010-73 - НБС Рс 747
74 - Псалтир
1375/85. год. и крај XVI–почетак XVII в; л. 38
СГ-2010-74 - НБС Рс 748
75 - Четворојеванђеље
почетак XIV в; л. 49
СГ-2010-75 - НБС Рс 749
76 - Октоих
друга половина XIV в; л. 1
СГ-2010-76 - НБС Рс 750
77 - Типик јерусалимски
друга половина XIV в.; л. 6
СГ-2010-77 - НБС Рс 751
78 - Догматика
1570/80. год; л. II+164+1
СГ-2010-78 - НБС Рс 752
79 - Песмарица
1778. год; л. 48
СГ-2010-79 - НБС Рс 753
80 - Зборник разних састава
1760–1859. год; л. 39
СГ-2010-80 - НБС Рс 755
81 - Четворојеванђеље
средина XIX в; л. I+51
СГ-2010-81 - НБС Рс 757
82 - Четворојеванђеље
14??
СГ-2010-82 - НБС Рс 758
83 - Светоарханђелска повеља цара Стефана Душана
седма или осма дец. XIV в; л. 3
СГ-2010-83 - НБС Рс 759
84 - Зборник апокрифа и других састава
1860. год; л. 97
СГ-2010-84 - НБС Рс 760
85 - Неидентификовани одломак
прва дец. XVI в; л. 351
СГ-2010-85 - НБС И 87
86 - Служабник. – Венеција
л. 1
СГ-2010-86 - НБС И 90
87 - Триод цветни. – Скадар
1519. год; л. III+17+25+7+II+12
СГ-2010-87 - НБС И 91
88 - Зборник за путнике. – Венеција
1563. год; л. 2
СГ-2010-88 - НБС И 94
89 - Псалтир с последовањем. – Венеција
1560. год; л. 26
СГ-2010-89 - НБС И 95
90 - Псалтир с последовањем. – Венеција
1546. год; л. 2
СГ-2010-90 - НБС И 96
91 - Служабник. – Венеција
1546. год; л. 3
СГ-2010-91 - НБС И 97
92 - Зборник Јакова од Камене Реке. – Венеција
око 1570. год; л. 223
СГ-2010-92 - НБС И 98
93 - Четворојеванђеље. – Манастир Св. Јована Претече код Букурешта
1566. год; л. I+189
СГ-2010-93 - НБС И 99
94 - Псалтир
после 1582. год; л. 213
СГ-2010-94 - Дечани. 48
95 - Псалтикија Јована Хаџи Христодула
1461. год; л. I+153+1
СГ-2010-95 - Дечани. 49
96 - Молитвеник
1749. год; л. 125
СГ-2010-96 - Дечани. 139
97 - Поменик манастира Дечана
средина XIX в; л. 33
СГ-2010-97 - Дечани. 149
98 - Параклис Св. Стефану Дечанском
1883–1907. год; л. 36
СГ-2010-98 - Дечани. 150
99 - Акатист Св. Стефану Дечанском
1762. год; л. 25
СГ-2010-99 - Дечани. 151
100 - Књига заклетве дечанских монаха
1812. год; л. 30
СГ-2010-100 - Дечани. 152
 
   1 2 3 4   >>
 
Прикажи све
 
 
 
© 2014 - Народна библиотека Србије - Министарство културе Републике Србиjе