Почетна - Инфо - Регистар - Претрага - Документи - Контакт

Регистар старе и ретке библиотечке грађе од изузетног значаја

 
1979 - 1990 - 2000 - 2010
 
 
 
 
 
 
<<    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   >>
 
401 - Четворојеванђеље
13??
СГ-1979-401 - САНУ 277
402 - Четворојеванђеље
15??
СГ-1979-402 - САНУ 278
403 - Четворојеванђеље
14??
СГ-1979-403 - САНУ 279
404 - Апостол старца Виктора
15??
СГ-1979-404 - САНУ 280
405 - Апостол
14??
СГ-1979-405 - САНУ 281
406 - Минеј за фебруар са пролошким житијима и споменима светим
15??
СГ-1979-406 - САНУ 282
407 - Минеј службени за септембар
14??
СГ-1979-407 - САНУ 283
408 - Минеј службени за децембар
14??
СГ-1979-408 - САНУ 284
409 - Минеј за септембар
1648
СГ-1979-409 - САНУ 285
410 - Минеј службени за октобар
14??
СГ-1979-410 - САНУ 286
411 - Минеј службени за новембар са прологом
14??
СГ-1979-411 - САНУ 287
412 - Минеј службени за јул
1547
СГ-1979-412 - САНУ 288
413 - Минеј службени за мај
14??
СГ-1979-413 - САНУ 289
414 - Минеј службени за јун
14??
СГ-1979-414 - САНУ 290
415 - Посни триод са синаксаром и требником
1531
СГ-1979-415 - САНУ 291
416 - Октоих параклитик свих осам гласова
15??
СГ-1979-416 - САНУ 292
417 - Типик
15??
СГ-1979-417 - САНУ 293
418 - Јерусалимски типик
13??
СГ-1979-418 - САНУ 294
419 - Амартолон Сотириа и чудеса пресвете Богородице
1697
СГ-1979-419 - САНУ 295
420 - Сарајевски архијератиком
1712
СГ-1979-420 - САНУ 296
421 - Требник
17??
СГ-1979-421 - САНУ 297
422 - Родослов
17??
СГ-1979-422 - САНУ 298
423 - Родослов
17??
СГ-1979-423 - САНУ 299
424 - Зборник
16??
СГ-1979-424 - САНУ 323
425 - Хомилијар, одломак
крај 13. в.
СГ-1979-425 - САНУ 327
426 - Дневник патријарха Арсенија Чарнојевића
око 1683.
СГ-1979-426 - САНУ 328
427 - Минеј за јануар (фрагмент)
1567.
СГ-1979-427 - САНУ 332
428 - Минеј за мај
1600.
СГ-1979-428 - САНУ 339
429 - Мостарски одломци четворојеванђеља
око 60-тих год. 13. в
СГ-1979-429 - САНУ 343
430 - Триод посни
пос. четвр. 14. в. и додат. из 15. в.
СГ-1979-430 - САНУ 345
431 - Часловац са синаксиром и требником
поч. 16. века
СГ-1979-431 - САНУ 348
432 - Посни триод из манастира св. Јована село Слепче
3/4 15. в.
СГ-1979-432 - САНУ 349
433 - Четворојеванђеље
15, 16. и 17. век
СГ-1979-433 - САНУ 350
434 - Апостол
15. в.
СГ-1979-434 - САНУ 351
435 - Живот Александра Великог
1530-40.
СГ-1979-435 - САНУ 352
436 - Псалтир
прва четвр. 16. в.
СГ-1979-436 - САНУ 353
437 - Служабник јеромонаха Михаила
1675.
СГ-1979-437 - САНУ 354
438 - Октоих
друга половина 14. века
СГ-1979-438 - САНУ 355
439 - Служабник грешног Јована
око 1668.
СГ-1979-439 - САНУ 356
440 - Минеј за октобар
1615.
СГ-1979-440 - САНУ 358
441 - Друга хрисовуља краља Стефана Уроша III манастиру Дечанима
1330/31.
СГ-1979-441 - САНУ 360
442 - Празнични минеј
сред. 13. в.
СГ-1979-442 - САНУ 361
443 - Пчињска крмчија
70-те год. 14. в.
СГ-1979-443 - САНУ 362
444 - Скраћени летовник
крај 15. - почетак 16. века
СГ-1979-444 - САНУ 363
445 - Номоканон
поч. 17. века
СГ-1979-445 - САНУ 364
446 - Молитва са катавасијом и каноник са синаксаром
1612.
СГ-1979-446 - САНУ 365
447 - Oктоих првогласник
око 1345-40. г.
СГ-1979-447 - САНУ 366
448 - Рукописни додатак у штампаном јеванђељу
1763. г.
СГ-1979-448 - САНУ 379
449 - Пролог стиховни за зимску половину године
3/4 16. в.
СГ-1979-449 - САНУ 381
450 - Богородичник (фрагмент)
17. век
СГ-1979-450 - САНУ 382
451 - Апостолска деанија
16. в.
СГ-1979-451 - САНУ 383
452 - Октоих (одломак)
крај 15. - почетак 16. века
СГ-1979-452 - САНУ 384
453 - Минеј за месец јун-јул
90-тих год. 16. в.
СГ-1979-453 -
454 - Требник
90-тих год. 15. в.
СГ-1979-454 - САНУ 386
455 - Зборник
90-тих год. 17. в.
СГ-1979-455 - САНУ 387
456 - Зборник
1646.
СГ-1979-456 - САНУ 388
457 - Псалтир
17. век
СГ-1979-457 - САНУ 389
458 - Зборник
17. век
СГ-1979-458 - САНУ 391
459 - Црквене молитве и псалми
15. и 16. век
СГ-1979-459 - САНУ 392
460 - Минеј (фрагмент)
поч. 16. века
СГ-1979-460 - САНУ 402
461 - Вечити календар (фрагмент)
16. век
СГ-1979-461 - САНУ 405
462 - Дела апостола (фрагмент)
највероват. 13. в.
СГ-1979-462 - САНУ 406
463 - Псалтир
16. в.
СГ-1979-463 - САНУ 417
464 - Четворојеванђеље
30-тих год. 14. в.
СГ-1979-464 - САНУ 419
465 - Зборник црквених песама из манастира Дечана
2/5 17. века
СГ-1979-465 - САНУ 421
466 - Зборник гатања и врачања
17. век
СГ-1979-466 - САНУ 422
467 - Јеловички зборник
крај 16. - почетак 17. века
СГ-1979-467 - САНУ 423
468 - Номоканон
17. век
СГ-1979-468 - САНУ 424
469 - Зборник
16. в.
СГ-1979-469 - САНУ 428
470 - Дела апостола (одломак)
крај 13. - почетак 14. века
СГ-1979-470 - САНУ 432
471 - Псалтир
поч. 16. века
СГ-1979-471 - САНУ 445
472 - Горички зборник
1442
СГ-1979-472 - САНУ 446
473 - Законик Деспота Стефана Лазаревића (препис)
око 1580
СГ-1979-473 - САНУ 465
474 - Бој на Косову
1746.
СГ-1979-474 - САНУ 337
475 - Зборник
крај 16. века
СГ-1979-475 - САНУ 390
476 - Повеља угровлашког војводе Александра
1575.
СГ-1979-476 - САНУ 1351
477 - Повеља краља Стефана Дечанског за манастир Богородицу Љевишку
(недатиран)
СГ-1979-477 - САНУ 1397
478 - Стихови Силуана
крај 14. - почетак 15. века
СГ-1979-478 - МПУ - 610
479 - Поменик
15. в.
СГ-1979-479 - МПУ - 1838
480 - Збирка песама посвећених Богородици
17. век
СГ-1979-480 - МПУ - 1258
481 - Молитвеник
17. век
СГ-1979-481 - МПУ - 1723
482 - Мунијатура св. Луке
16. в.
СГ-1979-482 - МПУ - 1350
483 - Грбовник илирске породице Охмучевић
поч. 17. века
СГ-1979-483 - МПУ - 4241
484 - Мирослављево јеванђеље
1180
СГ-1979-484 - НМБ 1/1536
485 - Четворојеванђеље
15??
СГ-1979-485 - НМБ 5415
486 - Молитвеник
17??
СГ-1979-486 - ЕМБ II-209
487 - Требник
1550
СГ-1990-1 - МСПЦ 1
488 - Псалтир с последовањем
1648
СГ-1990-2 - МСПЦ 2
489 - Минеј општи
16??
СГ-1990-3 - МСПЦ 3
490 - Служабник
крај 15. в.
СГ-1990-4 - МСПЦ 4
491 - Правилник за свештенике из Крушедола
друга четвр. 17. в.
СГ-1990-5 - МСПЦ 5
492 - Номоканон Епитимијни
друга четвр. 17. в.
СГ-1990-6 - МСПЦ 6
493 - Требник
крај 17. в.
СГ-1990-7 - МСПЦ 7
494 - Зборник литургијски
крај 17. в.
СГ-1990-8 - МСПЦ 10
495 - Општи минеј
16??
СГ-1990-9 - МСПЦ 11
496 - Четворојеванђеље
трећа четвр. 16. в.
СГ-1990-10 - МСПЦ 17
497 - Пролог стихови (за март- август)
15??
СГ-1990-11 - МСПЦ 18
498 - Минеј за јун и август
15??
СГ-1990-12 - МСПЦ 19
499 - Типик Јерусалимски
крај 15 / поч. 16. в.
СГ-1990-13 - МСПЦ 20
500 - Минеј за новембар
15??
СГ-1990-14 - МСПЦ 21
 
<<    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   >>
 
Прикажи све
 
 
 
© 2014 - Народна библиотека Србије - Министарство културе Републике Србиjе