Почетна - Инфо - Регистар - Претрага - Документи - Контакт

Регистар старе и ретке библиотечке грађе од изузетног значаја

 
1979 - 1990 - 2000 - 2010
 
 
 
 
 
 
<<    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   
 
2201 - Искусниј подрумар
Орфелин. Захарија; Беч; 1783
СГ-2010-245 - НБС С II 892
2202 - Новејшија славенскија прописи
Орфелин. Захарија; Сремски Карловци; 1776
СГ-2010-246 - НБС С I 351
2203 - Первоје ученије хотјашћим учитисја книге писмени славенскими, називаје...
Орфелин. Захарија; Беч; 1792
СГ-2010-247 - НБС С I 352
2204 - Осмогласник
Венеција; 1764
СГ-2010-248 - НБС С II 871
2205 - Пасхалнија служби
Беч; 1772
СГ-2010-249 - НБС С II 924
2206 - Слово в пред избраније архи-епископа и митрополита Аврамом Петрович
Петровић. Аврам; Беч; 1791
СГ-2010-250 - НБС С II 1732
2207 - Пјесни различнија на господскија праздники
Беч; 1790
СГ-2010-251 - НБС С I 368
2208 - Повјест житија … графа от Суварова Римникској
Будим; 1799
СГ-2010-252 - НБС С I 258
2209 - Последованије сије Молебних Пениј
Москва; 1759
СГ-2010-253 - НБС С II 3560
2210 - Последованије молебна за бољашчаго
Венеција; 1763
СГ-2010-254 - НБС С II 1509
2211 - Правила молебнаја свјатих сербских просветителеј
Римник; 1761
СГ-2010-255 - НБС С II 1030
2212 - Правила молебнаја свјатих сербских просветителеј
Москва [тј. Венеција]; 1765
СГ-2010-256 - НБС С IV 140
2213 - Правила монашескаја
Беч; 1777
СГ-2010-257 - НБС С IV 142
2214 - Правила о односу спахија и слугу
Беч; 1787
СГ-2010-258 - НБС С IV 110
2215 - Православноје исповеданије вери...
[Кијев]; 1750
СГ-2010-259 - НБС С I 1058
2216 - Привилегији
Беч; 1745
СГ-2010-260 - НБС С IV 107
2217 - Диалогисм
Прокоповић. Теофан; Беч; 1785
СГ-2010-261 - НБС С I 676
2218 - Краткаја сказанија
Прокоповић. Теофан; [Венеција; 1767
СГ-2010-262 - НБС С II 1060
2219 - Псалтир
[Москва тј. Венеција]; 1770
СГ-2010-263 - НБС С I 1371
2220 - Псалтир
Беч; 1779
СГ-2010-264 - НБС С I 867
2221 - Псалтир
Венеција; 1770
СГ-2010-265 - НБС С I 747
2222 - Псалтир
Беч; 1793
СГ-2010-266 - НБС С II 1619
2223 - Псалтир
Будим; 1798
СГ-2010-267 - НБС С I 419
2224 - Бој змаја са орлови
Рајић. Јован; Беч; 1791
СГ-2010-268 - НБС С I 751
2225 - Катихисис малиј
Рајић. Јован; Беч; 1776
СГ-2010-269 - НБС С I 204
2226 - Катихисис малиј
Рајић. Јован; Беч; 1785
СГ-2010-270 - НБС С I 1230
2227 - Катихисис малиј
Рајић. Јован; Беч; 1792
СГ-2010-271 - НБС С I 779
2228 - Катихисис малиј
Рајић. Јован; Будим; 1797
СГ-2010-272 - НБС С I 1185
2229 - Прибавленије
Рајић. Јован; Беч; 1795
СГ-2010-273 - НБС С II 1103
2230 - Трагедиа
Рајић. Јован; Будим; 1798
СГ-2010-274 - НБС С II 1104
2231 - Разсужденије о недостатцах воспитанија
Рајић. Стефан; Беч; 1794
СГ-2010-275 - НБС С II 1109
2232 - Ракић. Вићентије: Песн историческаја о житији свјатаго и праведанаго А...
1794
СГ-2010-276 - НБС С I 1195
2233 - Правило молебноје ко пресвјатеј Богородице и преподобнеј Параскеви сер...
Ракић, Вићентије; Будим; 1798
СГ-2010-277 - НБС С II 3110
2234 - Регуламент
Беч; 1777
СГ-2010-278 - НБС С IV 95
2235 - Сатир
Рељковић, Матија Антун; Беч; 1793
СГ-2010-279 - НБС С II 1134
2236 - Пут ка постојанеј славе и истиному величеству
Ролен. Шарл; Беч; 1775
СГ-2010-280 - НБС С I 750
2237 - Руководствије ко аритметики
Беч; 1777
СГ-2010-281 - НБС С I 457
2238 - Служабник
Будим; 1799
СГ-2010-282 - НБС С III 25
2239 - Историческоје размотреније вопроса
Смид. Христијан Самуил; Будим; 1796
СГ-2010-283 - НБС С I 487
2240 - Граматика
Смотрицки. Мелетиј; Римник; 1755
СГ-2010-284 - НБС С I 489
2241 - Собраније различних молитв
Беч; 1781
СГ-2010-285 - НБС С I 895
2242 - Собраније разних неделних и праздничних нравоучителних поучениј
Беч; 1793
СГ-2010-286 - НБС С IV 145
2243 - Собраније разних неделних и праздничних нравоучителних поучениј
Беч; 1794
СГ-2010-287 - НБС С IV 198
2244 - О должностех пресвитеров приходских...
Сопковски. Партеније; Будим; 1798
СГ-2010-288 - НБС С II 865
2245 - Славеносербскому роду и обшћеству
Стаматовић. Никола; Будим; 1798
СГ-2010-289 - НБС С I 687
2246 - Зао отац и неваљао син
Старк. Франц Ксавер; Беч; 1789
СГ-2010-290 - НБС С I 511
2247 - Стихи и о недели чест суботи пријемшеј
Беч; 1792
СГ-2010-291 - НБС С II 3166
2248 - Србскији немецки разговори
Стојадиновић. Павле; Беч; 1793
СГ-2010-292 - НБС С II 1795
2249 - Једнога Арађанина начертаније основанија
Текелија. Сава; Будим; 1798
СГ-2010-293 - НБС С I 537
2250 - Житије свјатих сербских просветителеј Симеона и Сави
Теодосије; Беч; 1794
СГ-2010-294 - НБС С II 3199
2251 - Житије свјатих сербских просветителеј Симеона и Сави
Теодосије; Беч; 1794
СГ-2010-295 - НБС С II 229
2252 - Канони на осм гласов
Теодосије; Венеција; 1776
СГ-2010-296 - НБС С II 454
2253 - Требник
Венеција; 1761
СГ-2010-297 - НБС С II 1640
2254 - Требник
Беч; 1795
СГ-2010-298 - НБС С I 544
2255 - Славопjeније в жертву обштаго благодаренија пречастњејшему господину а...
Трлајић, Григорије; Беч; 1794
СГ-2010-299 - НБС С II 369
2256 - Табла за дицу
Трубар. Примож; Тибинген; 1541
СГ-2010-300 - НБС С I 1278
2257 - Узаконеније о исхожденији из царства...
Беч; 1787
СГ-2010-301 - НБС С III 9
2258 - Историографија
Урбин. Мавро; Санктпетербург; 1722
СГ-2010-302 - НБС С II 3577
2259 - Урежденија
Беч; 1785
СГ-2010-303 - НБС С IV 195
2260 - Руководство к честности и правости
Фелбигер. Јохан Игнац; Беч; 1777
СГ-2010-304 - НБС С I 458
2261 - Руководство к честности и правости
Фелбигер. Јохан Игнац; Будим; 1798
СГ-2010-305 - НБС С I 459
2262 - Ручнаја книга
Фелбигер. Јохан Игнац; Беч; 1776
СГ-2010-306 - НБС С I 696
2263 - Христољубивих душ стихословија...
Венеција; 1764
СГ-2010-307 - НБС С I 1229
2264 - Слово поучително
Цоликофер. Георг Јоаким; Лајпциг; 1784
СГ-2010-308 - НБС С II 833
2265 - Часослов
Будим; 1790
СГ-2010-309 - НБС С II 1378
2266 - Школски устав
Беч; 1776
СГ-2010-310 - НБС С IV 143
2267 - Азбучнаја дштица
Јанковић Миријевски, Теодор ; Беч; 1776
-0 - Р18Ср III 31.1
2268 - Благодарни син
Енгел, Јохан Јакоб; Лајпциг ; 1789
-0 - Р18Ср I 15.1, Р18Ср I 15.2
2269 - Буквар или Началноје ученије хотјашчим учитисја књиг писмени славено-с...
Беч; 1770
-0 - Р18Ср I 3.1
2270 - Буквар или Началноје ученије хотјашчим учитисја књиг писмени славенски...
Венеција; 1775
-0 - Р18Ср II 7.1
2271 - Псаломник избрани
17. век
-0 - РР IV 92
2272 - Акатисти Господу Исусу Христу и Пресветој Богородици и други богослужб...
18. век, прва трећина
-0 - РР I 72
2273 - Седмични октоих са акатистом Пресветој Богородици
17. век, трећа четвртина
-0 - РР II 3
2274 - Стихологије и катавасије
17. век, 1650/60
-0 - РР I 83
2275 - Молитвеник Јована Рајића
1749
-0 - РР I 12
2276 - Молитве сабране из божаствених списа...
17. век, прва деценија
-0 - РР II 2
2277 - Требник Георгија Цветковића
Кикинда; 1793
-0 - РР II 13
2278 - Часослов и други садржаји
18. век, прва трећина
-0 - РР I 91
2279 - Венгерскаја граматика
Салер, Георг; Беч; 1795
-0 - Р18Ср I 57.1, Р18Ср I 57.2; Патронат 2845
2280 - Одломци апокрифа
16. век, око 1550/60
-0 - РР I 30
2281 - Зборник Марка Димитријевића
Беч; 1743
-0 - РР I 39
2282 - Поучна слова
18. век, око 1775/85
-0 - РР III 26
2283 - Одломак поученија за четврту и пету недељу поста
17. век, око 1669
-0 - РР IV 40
2284 - Душанов законик : Николајевићев рукопис
18. век, око 1705
-0 - РР I 33
2285 - Душанов законик : Ковиљски рукопис
1726
-0 - РР I 35
2286 - Служба Светом архистратигу Михајлу и други садржаји
17. век, 1615/25
-0 - РР II 48
2287 - Служба Светом кнезу Лазару са житијем
16/17. век, 1595/1605 и 18. век, 1770/80 (?)
-0 - РР III 35
2288 - Служба и житије Свете Петке
манастир Гргетег ; 1780
-0 - РР III 42
2289 - Служба и житије Светог Георгија
18. век, 1780/90
-0 - РР III 65
2290 - Служба и житије Светог Климента, папе римског
18/19. век, 1795/1805
-0 - РР IV 86
2291 - Зборник или Собраније всјакому Христијанину потребних молењиј. - 3. из...
Будим; 1799
-0 - Р18Ср I 20.1, Р18Ср I 20.2, Р18Ср I 20.3, Р18Ср I 20.4
2292 - Зборник или Собраније всјакому Христијанину потребних молењиј. - 5. из...
Беч; 1792
-0 - Р18Ср I 72.1, Р18Ср I 72.2, Р18Ср I 72.3
2293 - Стихологија Кипријана Рачанина
18. век, 1706 или 1711
-0 - РР II 8
2294 - Вертоградић или Простосрпска башчица
Рајић, Стефан; Будим ; 1800
-0 - C I 650
2295 - Буквар или Началноjе учениjе хотјашчим учитисја књиг писмени серпско-с...
Беч; 1770
-0 - РТкСр I 74
2296 - Поучителни магазин за децу. Част 1-4
Лепренс де Бомон, Жан-Мари; Беч; 1787-1800
-0 - С I 32/1, С I 32/1м, С I 32/2, С I 32/2 а, С I 32/2, м С I 32/3, С I 32/3 м, С I 32/4, С I 32/4 а, С I 32/4 м
 
<<    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   
 
Прикажи све
 
 
 
© 2014 - Народна библиотека Србије - Министарство културе Републике Србиjе